בודק חשמל סוג 3

  • אור ניראל בודק סוג 3

תכנון חשמל | בודק חשמל

בודק סוג 3.

 

אור ניראל, בודק סוג 3 צור קשר 0522-000222 בודק חשמל יכול לבצע בדיקות מכל סוג לכל מתקן

 

חוק החשמל מגדיר ומפרט בתקנות החשמל-  הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול עד 1000 וולט, את שבע אמצעי ההגנה בפני חשמול המותרים, אחת משיטות ההגנה היא מפסק מגן הנקרא גם מפסק נגד התחשמלות או ממסר פחת.
תפקידו של מפסק המגן כהגדרתו בחוק החשמל הוא:" ניתוק גוף מחושמל מהזינה".
חוק החשמל עוד קובע כי :" לוח במתקן דירתי יצויד במפסק מגן, אחד או יותר, כך שכל מעגל במתקן יוגן בפני זרם דלף העולה על 0.030 אמפר ; מפסק המגן האמור יותקן בין המפסק הראשי לבין מבטחי המעגלים הסופיים, אל יכול שיהיה יחידה משולבת עם המפסק הראשי".
מותר שמפסק מגן יהווה את ההגנה היחידה במתקן או ישמש כהגנה נוספת על שיטת הגנה אחרת בפני חשמול, הכול לפי התנאים המופיעים בחוק החשמל.
מפסק מגן, נקרא בפי מתכן חשמל / יועץ חשמל RCD.
R-RESIDUAL
C-CURRENT
D-DEVICE

מומלץ לבצע בדיקת תקינות עצמאית אחת לחודש על ידי לחיצה על לחצן "טסט" על מפסק הפחת ולוודא הפסקה מידית של החשמל.

כיצד עובד מפסק מגן- מפסק נגד התחשמלות

מפסק המגן מופעל בזמן שהזרם בכניסה אליו שונה מהזרם ביציאה ממנו בהפרש של 0.03 אמפר במתקן דירתי או בכל הפרש אחר המצוין על מפסק הדלף ונקבע בהתאם לייעוד הגנה, הפרש זה יכול להיגרם מזליגה לאדמה בעקבות מכשיר חשמלי שאינו תקין או בעקבות התחשמלות של אדם.
זמן וזרם תגובה תקינים של מפסק הפחת יגנו על אדם שמתחשמל, זמן תגובה תקני יבטיח שלא ייגרם נזק בלתי הפיך לאדם שמתחשמל.
לכן חשובה בדיקת ציוד לוחות החשמל ובה מפסקי הפחת, על ידי בודק חשמל אחת לשנה. 

 

  


 

 


כל הזכויות שמורות לחברת קרן אור לי 1996 בע"מ