בודק חשמל סוג 3

  • אור ניראל בודק סוג 3

תכנון חשמל | בודק חשמל

בודק סוג 3.

 

אור ניראל, בודק סוג 3 צור קשר 0522-000222 בודק חשמל יכול לבצע בדיקות מכל סוג לכל מתקן

 

. בדיקה חזותית

בדיקה ויזואלית של שלמות מתקן החשמל- תשתית החשמל והחיבורים לציוד החשמלי.

2. בדיקת איכות הארקה

רמת הארקה הנדרשת נקבעת על פי גודל חיבור החשמל למתקן הנבדק וגודל חיבורי המשנה בלוח.
מטרת הבדיקה לוודא שאיכות הארקה הקיימת אכן טובה מספיק.
הבדיקה מתבצעת בעזרת מכשיר "לופ- טסטר LP".

3. בדיקת רציפות הארקה

מטרת הבדיקה לוודא לכל אביזרי החשמל מחוברים למערכת הארקה.
בדיקה זו ובדיקת איכות הארקה משלימות אחת את השניה ובמטיחות מערכת הארקה תקינה ובטוחה.
הבדיקה מתבצעת בעזרת מד רציפות.

4. בדיקת בידוד

בדיקת רמת בידוד המוליכים במתקן ורמת הבידוד של הציוד החשמלי המותקן והמחובר לרשת החשמל
בזמן הבדיקה. הבדיקה מתבצעת בעזרת מכשיר מגר.

5. בדיקת עומס

מדידת הזרם הנצרך בפועל במתקן החשמל על מנת לוודא התאמה בין תשתית החשמל לבין הזרם
העובר בה בפועל. בדיקה מתבצעת בעזרת צבת אמפרמטר.

6. בדיקת לוחות החשמל

בדיקת תקינות לוח החשמל והתאמתו לזרם העובר דרכו . בדיקה הרלוונטית בעיקר ללוחות חשמל
ישנים יחסית או שעברו שינויים.

7. בדיקה תרמית

בדיקה של טמפרטורת הציוד בלוחות חשמל. טמפרטורה גבוהה מידי היא אינדקיציה לליקוי בציוד או
בחיבורי החשמל. בדיקה זו נעשית באמצעות אקדח לייזר (אינה מחליפה בדיקה באמצעות צילום תרמי).

 

 

  


 

 


כל הזכויות שמורות לחברת קרן אור לי 1996 בע"מ