בודק חשמל סוג 3

  • אור ניראל בודק סוג 3

בודק סוג 3.

 

אור ניראל, בודק סוג 3 צור קשר 0522-000222 בודק חשמל יכול לבצע בדיקות מכל סוג לכל מתקן

 

. בדיקה חזותית

בדיקה ויזואלית של שלמות מתקן החשמל- תשתית החשמל והחיבורים לציוד החשמלי.

2. בדיקת איכות הארקה

רמת הארקה הנדרשת נקבעת על פי גודל חיבור החשמל למתקן הנבדק וגודל חיבורי המשנה בלוח.
מטרת הבדיקה לוודא שאיכות הארקה הקיימת אכן טובה מספיק.
הבדיקה מתבצעת בעזרת מכשיר "לופ- טסטר LP".

3. בדיקת רציפות הארקה

מטרת הבדיקה לוודא לכל אביזרי החשמל מחוברים למערכת הארקה.
בדיקה זו ובדיקת איכות הארקה משלימות אחת את השניה ובמטיחות מערכת הארקה תקינה ובטוחה.
הבדיקה מתבצעת בעזרת מד רציפות.

4. בדיקת בידוד

בדיקת רמת בידוד המוליכים במתקן ורמת הבידוד של הציוד החשמלי המותקן והמחובר לרשת החשמל
בזמן הבדיקה. הבדיקה מתבצעת בעזרת מכשיר מגר.

5. בדיקת עומס

מדידת הזרם הנצרך בפועל במתקן החשמל על מנת לוודא התאמה בין תשתית החשמל לבין הזרם
העובר בה בפועל. בדיקה מתבצעת בעזרת צבת אמפרמטר.

6. בדיקת לוחות החשמל

בדיקת תקינות לוח החשמל והתאמתו לזרם העובר דרכו . בדיקה הרלוונטית בעיקר ללוחות חשמל
ישנים יחסית או שעברו שינויים.

7. בדיקה תרמית

בדיקה של טמפרטורת הציוד בלוחות חשמל. טמפרטורה גבוהה מידי היא אינדקיציה לליקוי בציוד או
בחיבורי החשמל. בדיקה זו נעשית באמצעות אקדח לייזר (אינה מחליפה בדיקה באמצעות צילום תרמי).

 

 

  


 

 


כל הזכויות שמורות לחברת קרן אור לי 1996 בע"מ

חומר עזר מאמרים ופורומים
צור קשר
משרד תכנון חשמל | יועץ חשמל | תכנון חשמל
משרד תכנון חשמל | יועץ חשמל | תכנון חשמל

מאמרים ומצגות

פורומים

תל אביב, רמת החייל רח' הברזל 3 קומה 3
 

מיקוד: 6971005
office@kol.ee

Tel: 972-74-7000666

Fax: 972-775558858

Smart Home

Electricity

AMI & AMR Meters

איך מגיעים

© 2013 by The KOL Group. All rights reserved.