top of page

בית ספר יסודי חורב - לבנה

 

כתובת: רח' הבושם 76-80 תל אביב-יפו

 

בניית בית ספר יסודי 18 כיתות 2,500 מ"ר 

 

תכנון חשמל, תקשורת, מולטימדיה, מנ"מ, תאורה ויעוץ קרינה

היזם: חברת עזרה וביצרון בע"מ

ניהול פרויקט: BDO

אדריכל: פלמוני ווקס אדריכלים

שנת פתיחה: 2019

bottom of page