בית ספר אלונים

 

כתובת: רח' רידינג 47 תל אביב-יפו

 

בניית בית ספר 4 קומות, חדרי ספח, כיתות חינוך מיוחד, כיתות חינוך רגיל, ספרייה, חדר פרוייקטים ומגרש ספורט 

3,000 מ"ר 

 

תכנון חשמל, תקשורת, מולטימדיה, מנ"מ, תאורה ויעוץ קרינה

היזם: חברת עזרה וביצרון בע"מ

ניהול פרויקט: BDO

אדריכל: ציונוב ויתקון

שנת פתיחה: 2020