בודק חשמל סוג 3

  • אור ניראל בודק סוג 3

תכנון חשמל | בודק חשמל

בודק סוג 3.

 

בודק סוג 3 יכול לבצע בדיקות מכל סוג לכל מתקן

 

בודק סוג 3 יכול לבצע בדיות לכל מתקני החשמל הקיימים.

 

מהם הבדיקות שיש לבצע למתקן לפני חשמול ע"י בודק חשמל
 

סווג הבדיקות:

 

בדיקות חשמל קריטיות:

 

אלו בדיקות אשר חשובות לאין שיעור בכדי לקבל אינדיקציה על מצב המתקן.
בדיקות אלו ילמדו את הבודק חשמל וייצרו לפניו תמונה כוללת על המצב החשמלי של המתקן, בדיקה זו חשובה מאוד מכיוון שאם התגלה ליקוי עלול להיווצר פגיעה בנפש וברכוש, התחשמלות ושריפות.

• בדיקות בידוד – בדיקה זו נותנת אינדיקציה על מצב המוליכים במתקן.

בודק חשמל רשאי לבצע בדיקה זו
יש לבצע בדיקה זו לפני הפעלה ראשונה של מתקן, לאחר שינוי יסודי ומעת לעת. את הבדיקה מבצעים ללא מתח גם ללא הזנת אפס, מה שמצריך ניתוק של קווי ההזנה ניתוק המתקן ממקור ההזנה והפסקת הפעילות עד לתום הבדיקה.
את הבדיקה מבצעים עם מכשיר אשר מזרים זרם ומתח ישר DC ומודד את ההתנגדות שמתקבלת בין הדקיו בד"כ התוצאות ב מגה אוהם ואף ב ג'יגה אוהם. הבדיקה נקראת " בדיקת טיב הבידוד" ובשפה של החשמלאים "מגר".

למתקני מתח נמוך-
לפי חוק החשמל יש לבצע את הבדיקה במתח של 500 וולט DC והתוצאות אשר עומדות בגדר מתקן תקין מהיבט של תקנות החשמל הינן מינימום 250 קילואוהם למתקן ישן ו 1.5 מגה אוהם למתקן חדש.
את הבדיקה מתחילים בין המוליכים אפס והארקה בכדי לקבל אינדיקציה על כלל המתקן. הרי הפאזות יכולות להיות מנותקות ע"י אמצעי ניתוק כאלה ואחרים במתקן. לדוגמא מאז"ים, מפסקי תאורה וכו'.
בדיקה זו חיונית וחשובה לאין שיעור ואין להקל בה ראש.

במידה והתקבלה תוצאה נמוכה יותר מזו שהבודק מצפה לקבל, יש לחקור ולמצוא את המעגל או הלוח הגורם לתוצאה החשודה הזו ולפתור את הבעיה נקודתית.
בעקרון זליגה בבידוד יכולה להעיד על פגיעה במוליכים, במקרה הגרוע יכול להיווצר מצב שהנזק התרחש לאחר זמן מה מכיוון שבידוד המוליך נפגע אך גרם לזליגה לאחר שצבר לחות, אבק קורוזיה וכו'.
תקלה בבידוד יכולה לגרום למתחי מגע מסוכנים.

למתקני מתח גבוה –
בדיקת הבידוד נעשית עם מכשיר ייעודי במתחי עבודה של 5000 וולט DC לפחות.
הבדיקות יהיו שונות ויתבססו על ניתוח סטטיסטי התלוי בזמן ובערכי הבידוד המשתנים.

• בדיקת מקביליות –

בודק חשמל רשאי לבצע

בדיקה זו מתבצעת לפני חשמול ותפקידה לבדוק שלא התבצעה הפיכה בסדר החיווט של הכבילה המזינה אשר מחוברת במקביל – כלומר הזנת צרכנים ומתקנים גדולים לרוב מתבצעת ע"י מספר כבלים או גידים במקביל, לכן חובה לבדוק שלא נוצרה הצלבה בין הפאזות או האפס, בדיקה זו מצריכה ניתוק מהדקי השנאי או הגנרטור ( או משנה התדר ) אלא עם בודק החשמל מצויד במכשיר בדיקה מסוג מיקרו אוהמטר אשר יכול להפריד התנגדות סליל וכבילה לחוד ובכך לתת אינדיקציה גם כאשר הדקי השנאי מחוברים.
• בדיקות לולאת התקלה –

בודק חשמל רשאי לבצע

בדיקה זו למעשה מודדת את רמת התנגדות מערכת הארקה של המתקן כלפי נק' האפס של השנאי.
בבדיקה זו מקבל הבודק חשמל ערך באוהמים. הבודק צריך להשוות בין שיטת ההגנה במתקן לבין הערך המתקבל, את שיטת ההגנה במתקן קובע יועץ החשמל אשר תכנן את המתקן החשמלי.
רוב רובם של מתקני החשמל מוגנים בשיטת הגנה בפני חשמול מסוג T.T או איפוס TNCS  או TNS.

לולאת התקלה הינה למעשה ערך ההתנגדות שישפיע על מעגל הקצר, כאשר התרחש קצר חד פאזי לאדמה.
מכאן מפסקי ההגנה חייבים לפעול לסילוק הקצר תוך פרק זמן שלא יעלה על 5 שניות אולם יועץ החשמל מחובתו להשתדל להגן על המתקן שהקצר יסולק תוך פחות מחלקי השנייה.

תוצאת התנגדות לולאת התקלה תעיד ראשית האם המתקן מוגן באחת משיטות אלו, לאחר מכן על הבודק צריך לבדוק האם מפסקי ההגנה יעמדו בתנאים או לאו.


מערכות ההארקה משתנות מעת לעת ותלויות בהתנגדות הסגולית של האדמה. מערכות הארקה הישנות תלויות בצנרות המים המתכתיים ועוד, לכן חשוב לבצע בדיקה זו לעיתים תכופות ולהסיק מסקנות בהתאם לתוצאות.

בדיקה זו מתבצע לפני בפעלה ראשונית, לאחר שינוי מהותי, ומעת לעת בפרקי זמן קצרים.
במצב של ערך לולאת תקלה לא מתאים כל המתקן החשמלי אינו מוגן בפני חשמול דבר מסוכן ביותר, גורם גבוה מאוד לשריפות ולהרס המתקן החשמלי בעת קצר ולחשמול ומתחי מגע מסוכנים שיגרמו לחשמול להפוך להתחשמלות.

בדיקה לולאת התקלה לא מסתיימת בבדיקה שציונה לעיל, על בודק החשמל לבדוק לולאת תקלה בין כל הפאזות להארקה וגם לולאת תקלה בין כל הפאזות לאפס.
לאחר כל אלו יבדוק בודק החשמל לולאת תקלה למציאת זרם קצר תלת פאזי וייחשב את הזרם המקס' הצפוי יבדוק עמידת המספקים בזרם זה כושר ניתוקם, יבדוק מגבילי זרם במידה ומותקנים, ולבסוף יבדוק את זרם ההלם הצפוי ע"י חישוב היחס בין הערך האקטיבי לערך ראקטיבי של לולאת התקלה הנ"ל.

בדיקה זו מתבצעת עם מכשיר ייעודי אולם למתקנים מעל 160 אמפר חובה לבצע בדיקה ע"י מכשיר ברזולוציה גבוהה לקבלת דיוק מרבי, המכשיר מזרים 300 אמפר ע"י גשר ווינסטון ובכך מבטל את התנגדויות הכבילה של המכשיר ומגיע לתוצאות מדויקות מאוד.

• בדיקות רציפות הארקה – בודק חשמל

• בדיקה ויזואלית – בודק חשמל
 

• בדיקת כיול וכוון מפסקי הגנה – בודק חשמל

• בדיקות זרם מתח תדר – בודק חשמל

• בדיקת מפסקי הגנה בזרם דלף -  בודק חשמל

 


בדיקות לפי דרישה:

• בדיקת "וואריסטורים" מגני מתח יתר – בודק חשמל

• בדיקת גורם ההספק וסוללת הקבלים – בודק חשמל

• בדיקת זרמי זליגה – בודק חשמל


בדיקות נוספות שיכולות להתבצע ע"י בודק חשמל:


• בדיקת הרמוניות THD וזרמים בתדרים גבוהים " איכות החשמל "  – בודק חשמל
• בדיקה טרמוגרפית  - בודק חשמל
• בדיקת קרינה אלקטרו מגנטית בלתי מייננת - בודק חשמל

 


נכתב ע"י בודק חשמל בעל רישיון ממשלתי.

 

 


כל הזכויות שמורות לחברת קרן אור לי 1996 בע"מ

תכנון חשמל