דיווח הצהרת בריאות

הצהרת העובד\ת
 
א. אני מצהיר\ה כי ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף, בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס
ב. אני מצהיר\ה כי אינני משתעל\ת וכן כי אין לי קשיים בנשימה
 

מובהר כי העונה על תצהיר זה מתחייב לספק מידע אמת ואם יסתיר מידע ו\או יספק מידע שקרי צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

מובהר כי מי שאינו עומד בהצהרה זו לא יורשה להיכנס למקום העבודה

 

הצהרה זו ניתנת בהתאם להנחיות ממשלתיות עכדניות מיום 19.04.2020

חומר עזר מאמרים ופורומים
צור קשר
משרד תכנון חשמל | יועץ חשמל | תכנון חשמל
משרד תכנון חשמל | יועץ חשמל | תכנון חשמל

מאמרים ומצגות

פורומים

תל אביב, רמת החייל רח' הברזל 3 קומה 3
 

מיקוד: 6971005
office@kol.ee

Tel: 972-74-7000666

Fax: 972-775558858

Smart Home

Electricity

AMI & AMR Meters

איך מגיעים

© 2013 by The KOL Group. All rights reserved.