דיווח הצהרת בריאות

הצהרת העובד\ת
 
א. אני מצהיר\ה כי ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף, בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס
ב. אני מצהיר\ה כי אינני משתעל\ת וכן כי אין לי קשיים בנשימה
 

מובהר כי העונה על תצהיר זה מתחייב לספק מידע אמת ואם יסתיר מידע ו\או יספק מידע שקרי צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

מובהר כי מי שאינו עומד בהצהרה זו לא יורשה להיכנס למקום העבודה

 

הצהרה זו ניתנת בהתאם להנחיות ממשלתיות עכדניות מיום 19.04.2020

הצהרת הבריאות נשלחה